Bilgi Güvenliği Politikası

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturarak yürütür. HES Kablo Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkin, sürekli iyileştirilen ve bunun tüm personel tarafından anlaşılmasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucunda, Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde eğitimleri organize eder. Gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştirir. Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak analiz edilmesini sağlar. Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.