Kablolarda CPR Sınıflandırması

Sınıfları Genel Kullanım Şekline Göre Özetler İsek;

Aca sınıfı kabloların yanma sonucu oluşacak ısıya göre sınırlandırıldığı,
B1ca, B2ca, Cca ve Dca sınıflarının yangın risklerini azaltan tipte kabloların çeşitli sınıfları olduğu (ısı yayılımı, alev yayılım hızı, duman yoğunluğu, yanma esnasında damlama özelliği ve korozif gaz oluşumu bakımından),
Eca sınıfına giren kabloların sadece, kablodaki alev yürümesine göre sınıflandırıldığı,
Fca sınıfı kablolarda herhangi bir yangın performansı aranmadığı sonucuna varılır.

Kablo Sınıfı Sınıflandırmada kullanılan temel standartlar Sıtandartların talep ettiği hususlar
Aca Sınıfı EN ISO 1716 EN ISO 1716 standardına göre kablodaki metaller haricinde yanma sonucunda PCS ≤ 2 MJ/kg olmalıdır.
B1ca Sınıfı: 1. EN 60332-1-2
2. EN 50399
1. EN 60332-1-2 standardına göre test alevi söndükten sonra 425 mm uzaklığa alev yayılmamış olmalıdır. 2. EN 50399 standardına göre 30 kW alev kaynağında: FS ≤ 1,75 m THR1200S ≤ 10 MJ Peak HRR ≤ 20 kW FIGRA ≤ 120 Ws-1 olmalıdır.
B2ca Sınıfı: 1. EN 60332-1-2
2. EN 50399
1. EN 60332-1-2 standardına göre test alevi söndükten sonra 425 mm uzaklığa alev yayılmamış olmalıdır. 2. EN 50399 standardına göre 30 kW alev kaynağında: FS ≤ 1,75 m THR1200S ≤ 15 MJ Peak HRR ≤ 30 kW FIGRA ≤ 150 Ws-1 olmalıdır.
Dca Sınıfı: 1. EN 60332-1-2
2. EN 50399
1. EN 60332-1-2 standardına göre test alevi söndükten sonra 425 mm uzaklığa alev yayılmamış olmalıdır. 2. EN 50399 standardına göre 20,5 kW alev kaynağında: THR1200S ≤ 20 MJ Peak HRR ≤ 20 kW FIGRA ≤ 1300 Ws-1 olmalıdır.
Eca Sınıfı: EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 standardına göre test alevi söndükten sonra 425 mm uzaklığa alev yayılmamış olmalıdır.
Fca Sınıfı: EN 60332-1-2 Herhangi bir yangın performans değeri olmayan ya da EN 60332-1-2 standardı alev yayılımı testini geçmeyen kablolar.Fca sınıfı kablolarda herhangi bir yangın performansı aranmadığı sonucuna varılır.
Ölçülen Parametreler FS (Flame Spread): Alev yayılımı HRR (Heat Release Rate): Isı açığa çıkma hızı THR (Total Heat Release): Açığa çıkan toplam ısı SPR (Smoke Production Rate): Duman oluşum hızı TSP (Total Smoke Production): Toplam duman oluşumu FIGRA (Fire Growth Rate Index): Yangın büyüme hızı endeksi Flaming Droplets: Yanan numuneden kopan parçacıklar