CPR nedir? Construction Products Regulation (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

Yapı Malzemeleri Direktifi (CPD) ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

Avrupa Birliği içerisinde malların serbest dolaşımı ile ilgili pek çok düzenleme yapılmıştır. Gümrük birliğinin ardından teknik mevzuata uyum çerçevesinde direktiflerin bir kısmı ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Bunların en önemlilerinden birisi "Yapı Malzemeleri Direktifi (CPD)" dir.
21 Aralık 1988’ de yayınlanan Yapı Malzemeleri Direktifi (CPD) 4 Nisan 2011’ de yerini Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ ne (CPR) bırakmıştır ve 1 Temmuz 2013 tarihinde bu yönetmelik Avrupa Birliği ülkelerinde kanun halinde uygulamaya geçmiştir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (CPR) amacı; tüm yapı işlerinde can ve mal kayıplarını azaltmak üzere kalite bilincini artırmak, haksız rekabeti önlemek ve düşük kaliteli malların Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşımını engellemektir.