ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

HES KABLO A.Ş. olarak;

Sahip olduğumuz saygınlık, güvenilirlik ve kalite bilinci ile “Dünyanın lider markası” olmayı, Entegre Yönetim Sistemleri ile tabii olduğumuz ulusal /uluslararası yasal gerekliler doğrultusunda hareket etmeyi, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı, müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamayı amaç edindik.
Bu amaçlar doğrultusunda;

  • Kurumumuzun bağlamına, amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
  • Faaliyetlerimizde çevresel etkileri değerlendirerek, çevreyi korumayı, kirliliği önlemeyi, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı çalışmalar yaparak atıklarımızı ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı,
  • Enerji Yönetiminde karbon ayak izini en aza indirerek çevreyi korumayı, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, enerji verimliliğini arttırıcı projelere kaynak ayırmayı, enerji verimi ve tasarruf önemlerini uygulayarak kaynak kaybını en aza indirmeyi, satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretim ve tüm süreçlerde enerji verimliliğini gözetmeyi,
  • Çalışma ortamında çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimize etmeyi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortam koşullarını sağlamayı, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanması ve acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak TS EN ISO 9001,TS EN ISO 14001, TS ISO 45001,TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartlarının ve BASEC PCR gereklerini, tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı, düzenli gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve paydaşlarımızı bilgilendirmeyi taahhüt ederiz.
Genel Müdür